• Vrijwilligers

  We zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers zoals (assistent-)trainers, coaches, scheidsrechters, commissieleden, maar ook voor beschikbaar gekomen bestuursfuncties. Kijk daarom regelmatig op onze website voor de laatste update.

  Als je vrijwilliger wilt worden meldt je dan aan bij het bestuur of bij een van de disciplines.

  Wel moet je kunnen voldoen aan onze gedragsregels zoals hieronder beschreven.

  Gedragsregels voor vrijwilligers
  De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten in de sport, het vrijwilligerswerk (kindervakantiekampen) en de kinderopvang in het nieuws geweest. Hieruit blijkt dat Seksuele Intimidatie een maatschappelijk probleem is en dat we met elkaar moeten optrekken om het te voorkomen.

  Onze vereniging wil daarom de zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Wij willen ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen/sporters kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te voorkomen hoort daarbij. Daarom willen we goed voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

  Alle reden dus om aanvullende maatregelen te nemen om Seksuele Intimidatie zoveel mogelijk te voorkomen.  Hiervoor hebben we binnen onze vereniging de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van het aanname beleid van vrijwilligers en de benoeming van een vertrouwenscontactpersoon.

  Aanname beleid van vrijwilligers
  Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainen, lesgeven, coachen en begeleiden van kinderen/sporters zal het volgende beleid worden gehanteerd:
  - Het houden van een kennismakingsgesprek;
  - Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
  - Het overhandigen van het welkomstboekje met alle ins en outs van onze vereniging met daarin de link naar de
     gedragscode van het NOC/NSF.