• Sociale Veiligheid en gedragscodes

  HSV Thamen hecht veel waarde aan een sociaal veilige omgeving voor alle leden. Onze club moet een plek zijn waar leden zich veilig voelen en met plezier kunnen sporten. Sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag is steeds vaker een onderwerp in het nieuws. Er is wat ons betreft geen enkele ruimte voor agressie, intimidatie of ander grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Wij conformeren ons daarom aan de gedragsregels van het NOC/NSF Gedragscodes- Centrum Veilige Sport Nederland Het is belangrijk dat alle leden, teambegeleiders, coaches, trainers en vrijwilligers deze gedragsregels doorlezen.
  Wij willen hier alvast uitlichten dat wij voor alle bestuursleden, commissieleden, coaches, trainers en begeleiders die bij HSV Thamen zijn een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zullen aanvragen. Deze groep krijgt persoonlijk een mail met daarin de aanvraag van ‘Mijn Justis’. Deze aanvraag dien je dan zelf in te vullen. De aanvraag is gratis.
  Wij hopen hiermee een sociaal veilige en respectvolle omgeving te kunnen borgen voor al onze leden, begeleiders, vrijwilligers en bezoekers.


  Social Safety and Codes of Conduct HSV Thamen
  HSV Thamen values the importance for a socially safe environment for all members. Our club must be a place where members feel safe and can enjoy sports. Social safety and transgressive behaviour are increasingly a topic in the news. As far as we are concerned, there is no room for aggression, intimidation or other transgressive (sexual) behaviour. We therefore conform to the rules of conduct of the NOC/NSF Gedragscodes- Centrum Veilige Sport Nederland. It is important that all members, team supervisors, coaches, trainers and volunteers read these rules of conduct.
  We would like to clarify here that we will request a Declaration on Behavior (VOG) for all members of board, committee members, coaches, trainers and supervisors who are at HSV Thamen. This group will receive a personal email containing the request from 'My Justis'. You must then complete this application yourself. The application is free.
  We hope to be able to guarantee a socially safe and respectful environment for all our members, supervisors, volunteers and visitors.