• Protocol sportongeval

  Doet zich een sportongeval met verwondingen voor? Volg dan onderstaande stappen.

  1. Inschatting situatie door coach, teambegeleider of EHBSO’er (eerste hulp bij sportongevallen) Probeer eerst de situatie te overzien. Maak een inschatting van de ernst van het sport- ongeval. Bekijk hiervoor de verwonding van de speler(s). Beoordeel de situatie en vraag je af of de situatie bedreigend is voor de gezondheid van de sporter op langere termijn. Doet zich zo'n situatie voor? Dan is met spoed deskundige hulp nodig en alarmeer zo snel mogelijk 1-1-2. Zo niet, schat dan in of de situatie zelfstandig te behandelen valt. Wellicht dat de gang naar een (huis)arts of de spoedeisende hulp nodig is.

  2. Taakverdeling Neem als coach, teambegeleider of EHBSO’er de leiding over de situatie en zorg voor een taakverdeling. Bijvoorbeeld: Taak persoon 1: “Jij gaat de ambulance (1-1-2) bellen en zodra je daarmee klaar bent kom je terug.” Taak persoon 2: “Jij blijft hier bij mij bij de getroffen sporter.” Taak persoon 3: “Jij gaat op zoek naar de defibrillator, verbandkoffer, dekens, enzovoorts en komt dan terug.”

  3. Behandeling Kun je de situatie zelfstandig goed beoordelen en behandelen? Behandel de verwonding dan op de juiste manier zodat er geen verdere schade ontstaat. Heeft de speler na jouw behandeling nog deskundige hulp nodig? Ga dan samen naar de (huis)arts of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Of zorg ervoor dat de speler hier zelf naar toe gaat.

  BELANGRIJK:
  • De AED hangt bij Thamen in de meterkast en in het bakje van de AED liggen de sleutels van het slot van de twee toegangspoorten. • De EHBO-koffer ligt in het clubgebouw achter de bar. Ook in het materiaalhok staat een EHBO-koffer.
  • De ice packs liggen in de vriezer.
  • De wedstrijd wordt bij het bellen van 112 zowel voor een speler danwel een toeschouwer ten alle tijden meteen gestaakt. Iedereen die geen hulp verleent begeeft zich naar het terras.
  • Na het afhandelen van de situatie wordt er gecommuniceerd met de belanghebbenden, eigen team, tegenstander en wellicht ook de toeschouwers (afhangende van de situatie).
  • Bij een ernstige situatie neemt de coach na de behandeling en de opvolgende dagen contact op met de sporter om naar de situatie te vragen en of er aanvullende zorg nodig is van de vereniging en communiceert dit met het bestuur