• Update Corona maatregelen

  Update Corona maatregelen per 19 december

  Het kabinet heeft besloten dat de maatregelen worden aangescherpt.
  Deze gaan in op zondag 19 december 05.00 uur, ze gelden voorlopig tot en met vrijdag 14 januari 2022. 


  Bij Thamen betekent dit dat we de volgende maatregelen hebben ingevoerd:

  Kleedkamers en kantine zijn gesloten.

  Buitentrainingen kunnen doorgaan (gezien de veldcondities op de kunstgrasvelden van Qui Vive en Legmeervogels - hou je dus ook daar aan de regels)

  * Alle door de overheid opgelegde richtlijnen blijven van toepassing en dus blijf je bij klachten ook nog steeds thuis (en geef je dit op tijd door aan je trainer/coach).
   
  * Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen, zij hoeven daarbij geen 1,5 m afstand te houden. 

  * Volwassenen vanaf 18 jaar mogen buiten sporten met maximaal 2 personen op 1,5 afstand, dit is exclusief trainer (en trainen dus weer met hesje).

  * Toiletten en materiaalberging zijn toegankelijk met mondkapje.

  * Toeschouwers zijn niet toegestaan.


  Anderhalve meter afstand houden

  Het is voor iedereen vanaf 18 jaar op het gehele complex verplicht anderhalve meter afstand tot anderen te houden.


  Openingstijden

  Er mag na 17.00 uur niet getraind worden en de velden worden dan afgesloten.

   
   
  ---------------------------------------------------------
   

  Update Corona maatregelen per 25 september 2021:

  Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Voor ons sportpark betekent dit dat we weer als vanouds kunnen sporten en omkleden en douchen. Daar gelden geen beperkingen meer.
  Alleen voor de kantine gelden nog aanvullende maatregelen.

  Onze kantine valt namelijk onder de horecaregels en dat betekent:

  • je hebt een coronatoegangsbewijs nodig om binnen te kunnen zitten of staan. Je krijgt het toegangsbewijs als je gevaccineerd bent, je onlangs hersteld bent van Covid-19 of een negatieve coronatest hebt. Het coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen vanaf dertien jaar.
  • de kantine sluit uiterlijk 00.00 uur.
  • voor afhalen is geen coronatoegangsbewijs nodig. Je mag dus vrij naar binnen lopen, iets kopen en dat buiten opeten of -drinken.
  • de verplichte zitplaatsen op 1,5 meter zijn in de kantine niet meer nodig, dus iedereen die een coronabewijs heeft mag binnen zijn drankje nuttigen of zijn hapje eten.
   
  ---------------------------------------- 
   
   
  Update Corona maatregelen per 26 juni 2021
   
  Alle teams mogen weer in competitie verband uitkomen. Publiek is weer welkom en clubgebouw en terras volledig open als wij rekening houden met de 1,5 meter.
   
  Regels voor terras en clubgebouw:
  • een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn;
  • bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar;
  • registratie is verplicht. Gebruik hiervoor de check in/uit QR codes;
  • 100% van de capaciteit mag op 1,5 meter afstand worden gebruikt. Dit geldt binnen en buiten.

   

  ---------------------------------------- 
   
  Update Corona maatregelen per 5 juni 2021
   

  Sport buiten:

  • Vanaf 18 jaar mag in groepen van maximaal 50 personen samen worden gesport;
  • Tijdens het sporten hoeven de sporters onderling geen afstand te houden als dit voor de sport nodig is;
  • Kleedkamers en douches kunnen weer open;
  • Toeschouwers zijn nog steeds niet toegestaan. Mensen op het terrein zijn daar om te trainen of om te begeleiden. Kom kort van tevoren en ga na afloop direct weer weg tenzij plaats wordt genomen in het clubhuis (zie hier onder) of op het terras.

  Wedstrijden:

  • Jeugd t/m 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen (dus óók tegen andere clubs);
  • Vanaf 18 jaar en ouder mogen op de clubwedstrijden onderling gespeeld worden.
  • De vereniging die op bezoek komt mag volgens de richtlijnen de rijdende ouders, binnen alle redelijkheid, tot de begeleidingsgroep rekenen. Deze personen hebben wel toegang tot de wedstrijd, echter moeten wel rekening houden met de 1,5 meter.

  Terras en clubgebouw:

  Voor de sportkantines/clubhuis en terrassen worden de versoepelingen, en daarmee ook de regels, gelijkgetrokken met de horeca. Dit betekent concreet:

  • Zowel het terras buiten als de zitplaatsen binnen kunnen weer gebruikt worden. Ieder voor maximaal 50 gasten;
  • Een reservering, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd (dit is met uitzondering van kinderen t/m 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden); 
  • Er kan ter plekke worden gereserveerd;
  • Overal geldt dat gewerkt wordt met vaste zitplaatsen;
  • Zodra je aan tafel zit kunnen de mondkapjes af;
  • Bediening vindt plaats aan de tafel;
  • Zelfbediening en plaatsen aan de bar zijn niet toegestaan;
  • Entertainment anders dan achtergrondmuziek is niet toegestaan;
  • Openingstijden zijn maximaal van 06:00uur in de ochtend tot 22:00uur in de avond.  

  Wat betekent dit concreet voor Thamen:

  • Blijf rekening houden met de algemene richtlijnen, verkoudheid, niezen, handen reinigen etc.
  • Het clubgebouw en terras sluiten om 22.00 uur;
  • Het terras en het clubgebouw zijn allen toegankelijk voor sporters, coaches/trainers/begeleiders en de vrijwilligers die dienst hebben;
  • Toeschouwers zijn nog steeds NIET toegstaan;
  • Er liggen in de kantine extra "menu" kaarten, dit is omdat we voorlopig nog een beperkte voorraad hanteren.
  • Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden, 4 personen maximaal per tafel;
  • De vrijwilligers die kantinedienst hebben moeten dus bedienen op terras en in het clubgebouw;
  • Inchecken op het terras en in het clubgebouw gaat via de QR-code die aanwezig is op de aangepast menukaart;
  • Je mag alleen aan de bar komen om af te rekenen, hou daarbij rekening met de afstand en de 1,5 meter.
 • Corona-richtlijnen t/m 28 september

  Jeugd t/m 18 jaar

   • Ten aanzien van trainingen: alle jeugdteams thuis omkleden en douchen.
   • Ten aanzien van wedstrijden: alle jeugdteams thuis omkleden en douchen. Geldt ook voor de tegenstander.

   Vanaf 18 jaar

   • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.
   • Ten aanzien van trainingen en wedstrijden: omkleden en douchen is toegestaan. Er zijn per team veelal 2 kleedkamers beschikbaar. Geldt ook voor de tegenstander.
   • Maximaal 5 personen in kleedkamer, waarvan er 2 tegelijk mogen douchen.
   • Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.

  Kantine

   • De kantine is voorzien van Corona-bestickering zoals looproutes en afstandspunten.
   • Er is een in- en een uitgang.
   • Er mogen maximaal twee personen tegelijk naar het toilet.
   • Alleen mogelijkheid om met PIN te betalen.
   • Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsen.
   • Bezoekers die zitten worden verzocht zich digitaal via hun smartphone te registreren.
   • Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken. Wanneer regels dan alsnog niet worden nageleefd, zal de kantine die dag sluiten en zal de commissie evalueren.

  Spelers 

   • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen. (Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn.)
   • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine.
   • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.
   • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.)
   • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden.

   Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers 

   • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen;
   • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven;
   • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
   • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
   • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out; Per dug-out op max. 5 personen.

  Ouders en toeschouwers 

   • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
   • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
   • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc.
   • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
   • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.)
   • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.

  Veiligheid- en hygiëneregels 

   • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.
   • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
   • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek vereniging.
   • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte.

  Accommodatie 

   • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. Thamen verwacht niet meer dan 250 bezoekers op hetzelfde moment.
   • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op.
   • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;
   • Handcontactpunten (zoals deurklinken en pinautomaten), waarmee spelers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen, worden meerdere malen per dag schoon gemaakt;
   • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.

  Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNBSB. Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van de sport. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. Alvast bedankt en veel plezier!

  Bestuur en commissieleden HSV Thamen