• Update Corona maatregelen

  N.a.v. de persconferentie van maandag 28 september moeten wij jullie mededelen dat vanaf dinsdag 29 september 2020, 18.00 uur onze kantine niet meer open mag/is.
   
  Er is géén publiek meer toegestaan op ons complex bij wedstrijden en trainingen.

  Er dient een gezondheidscheck plaats te vinden voor aanvang training/wedstrijd voor personen vanaf 18 jaar. Dit kan door de QR-code te scannen die bij de deuren van de dug-outs hangt.

  Hou nog steeds rekening met de algemene richtlijnen, verkoudheid, niezen, handen reinigen etc.

  Vanaf heden mogen er bij de jeugdteams tot en met 18 jaar maximaal 5 begeleiders (inclusief coaches en scoorder) aanwezig zijn bij wedstrijden.

  Bij uitwedstrijden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding en mogen blijven kijken. Echter de "benodigde" chauffeurs mogen maximaal 3 kinderen/spelers meenemen. Wij adviseren in de groep 13+ een mondkapje te dragen, dit is aan de chauffeur om dit duidelijk te maken en op tijd aan te geven zodat iedereen hier rekening mee kan houden. De coaches/begeleiders coördineren het aantal benodigde chauffeurs. Kiest u ervoor zelf uw kind naar de locatie te rijden, zonder overleg met de coach/begeleider, dan heeft u geen toegang tot het complex.

  18+ teams mogen bijgestaan worden door de reguliere teambegeleiding (coaches, assistent-coaches en scoorder).

  Ieder team is verplicht 1 corona coördinator per training c.q. wedstrijd aan te wijzen, dit kan op toerbeurt.

  De persoon die voor kantinedienst stond opgegeven heeft corona dienst. Als er geen vrijwilligers zijn voor de trainingen, dan kan er NIET getraind worden.

  De teams kunnen hun corona coördinator doorgeven aan Linda via wedstrijdsecretariaat@thamen.info

  Heb je interesse om als corona vrijwilliger op te treden geef je dan op bij Jolanda via secretaris@thamen.info.
  De corona vrijwilliger moet plaatsnemen bij de ingang van het clubgebouw en er staat een vrijwilliger bij de straat tussen honkbal- en softbalveld. De verdere taakomschrijving volgt.

  Er mogen GEEN versnaperingen meegenomen worden om na afloop van training of wedstrijd te nuttigen en iedereen dient het complex na afloop van de training of wedstrijd (na het opruimen van de materialen) zo snel mogelijk te verlaten.

  Toiletten zijn wel toegankelijk, kleedkamers zijn niet toegankelijk.

  Aangestelde scheidsrechters voor thuiswedstrijden hebben gewoon toegang tot het complex, de sleutel voor de scheidsrechters kleedkamer hangt vanaf heden ook in de meterkast.

 • Corona-richtlijnen t/m 28 september

  Jeugd t/m 18 jaar

   • Ten aanzien van trainingen: alle jeugdteams thuis omkleden en douchen.
   • Ten aanzien van wedstrijden: alle jeugdteams thuis omkleden en douchen. Geldt ook voor de tegenstander.

   Vanaf 18 jaar

   • Houd rekening met de 1.5 meter maatregel. Geef elkaar de ruimte als dit nodig is.
   • Ten aanzien van trainingen en wedstrijden: omkleden en douchen is toegestaan. Er zijn per team veelal 2 kleedkamers beschikbaar. Geldt ook voor de tegenstander.
   • Maximaal 5 personen in kleedkamer, waarvan er 2 tegelijk mogen douchen.
   • Nazitten in de kleedkamer niet toegestaan.

  Kantine

   • De kantine is voorzien van Corona-bestickering zoals looproutes en afstandspunten.
   • Er is een in- en een uitgang.
   • Er mogen maximaal twee personen tegelijk naar het toilet.
   • Alleen mogelijkheid om met PIN te betalen.
   • Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen stoelen en/of tafels verplaatsen.
   • Bezoekers die zitten worden verzocht zich digitaal via hun smartphone te registreren.
   • Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken. Wanneer regels dan alsnog niet worden nageleefd, zal de kantine die dag sluiten en zal de commissie evalueren.

  Spelers 

   • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht; Schud geen handen. (Uitzondering: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als ze nauw contact zijn van een positief getest persoon (maar niet als ze zelf positief getest zijn of huisgenoot zijn.)
   • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de training/wedstrijd dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in het kleedkamergebouw en in de kantine.
   • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel.
   • Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.)
   • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden.

   Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers 

   • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht. Schud geen handen;
   • Trainers, begeleiders, clubscheidsrechters en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven;
   • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
   • Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar. Houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
   • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out; Per dug-out op max. 5 personen.

  Ouders en toeschouwers 

   • Nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
   • Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
   • Houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc.
   • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
   • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. (Het heeft de voorkeur zoveel mogelijk voor eigen vervoer te zorgen / enkel kinderen uit eigen huishouden te vervoeren.)
   • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden.

  Veiligheid- en hygiëneregels 

   • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Schud geen handen.
   • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
   • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek vereniging.
   • houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte.

  Accommodatie 

   • Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. Thamen verwacht niet meer dan 250 bezoekers op hetzelfde moment.
   • De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig. Volg deze ook op.
   • Er zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen beschikbaar;
   • Handcontactpunten (zoals deurklinken en pinautomaten), waarmee spelers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen, worden meerdere malen per dag schoon gemaakt;
   • Alle ruimtes in de accommodatie worden voldoende geventileerd.

  Bovenstaande afspraken maken wij op advies van de KNBSB. Dit Protocol moet er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van de sport. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. Alvast bedankt en veel plezier!

  Bestuur en commissieleden HSV Thamen