• Lidmaatschap


  Spelend lid: de contributie voor een spelend lid is afhankelijk van zijn/haar leeftijd.

  Niet-spelend lid: een niet-spelend lid is wel actief in de vereniging, maar speelt niet (meer) zelf. Een niet-spelend lid heeft wel stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering

  Donateur: een donateur is iemand die de vereniging wil steunen met een geldelijke bijdrage.

  De contributie geldt voor een kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). De contributie wordt automatisch geïncasseerd in de maand maart/april. Voor vragen over gespreid betalen kunt u contact opnemen met penningmeester@thamen.info

  Vanaf 2024 is het niet meer mogelijk om via een factuur te betalen.

  Hieronder volgt een overzicht van de contributies. We streven ernaar om de jaarlijkse stijging als gevolg van prijsindexatie zo laag mogelijk te houden.

   

  OPZEGGEN

  Opzeggen moet gebeuren voor 15 januari en kan alleen via de ledenadministratie (ledenadministratie@thamen.info en kan dus niet via je coach/trainer). Indien je na 15 januari je lidmaatschap opzegt dan is het in principe niet mogelijk een gedeelte van je contributie terug te krijgen. In het geval van een langdurige blessure of verhuizing kan een uitzondering worden gemaakt. Neem hiervoor ook contact op met de ledenadministratie.

 • Contributie 2024