• Lidmaatschap


  Spelend lid: de contributie voor een spelend lid is afhankelijk van zijn/haar leeftijd.

  Niet-spelend lid: een niet-spelend lid is wel actief in de vereniging, maar speelt niet (meer) zelf. Een niet-spelend lid heeft wel stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering

  Donateur: een donateur is iemand die de vereniging wil steunen met een geldelijke bijdrage.

  De contributie geldt voor een kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). De contributie wordt automatisch geïncasseerd in de maand april/mei.

  Hieronder volgt een overzicht van de contributies. We streven ernaar om de jaarlijkse stijging als gevolg van prijsindexatie zo laag mogelijk te houden

 • Contributie 2021