• Hierbij nodigen wij je uit voor de:

  NAJAARSVERGADERING van Honk- en softbal Vereniging Thamen

  die op maandag 18 december om 20.00 uur in ons clubgebouw zal plaatsvinden.

  Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Verslag vorige overleg
  4. Vaststelling contributies 2024
  5. Vaststelling begroting 2024
  6. Huishoudelijk reglement & statuten
  7. Vacatures binnen Bestuur en Commissies 
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

   

  Verslag ALV en het huishoudelijk reglement & statuten zullen wij na 15 november per e-mail versturen. Financiƫle stukken ontvangt een ieder op de vergadering.